Author Topic: วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 6  (Read 257 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

January 31, 2019, 11:13:08 PM
Read 257 times

Surapon Sricharoen

  • Administrator
  • ระดับ นักเรียนประถม

  • Offline
  • *****

  • 30
  • คะแนนน้ำใจ:
    +0/-0
    • View Profile
วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 6

   วาฮาบีนิยมไอสิสพยายามใส่ร้ายมุสลิมชีอะฮ์ ให้ชาวซุนนี่ชิงชังเรื่องซอฮาบะฮ์ ทั้งๆที่ฝ่ายชีอะฮ์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้หลายครั้งหลายหน แต่วาฮาบีก็ไม่ยอมยุติ

ทีนี้เรามาดูว่า อิบนุตัยมียะฮ์และชัยค์มุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ เสาหลักของวะฮาบีใส่ร้ายตำหนิซอฮาบะฮ์ อย่างไร

1.อิบนุตัยมียะฮ์ กล่าวว่า "เป็นที่รู้กันดีว่า อัลลอฮ์ทรงใส่ความรักแก่ซอฮาบะฮ์ไว้ในหัวใจของมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะบรรดาคุละฟาอ์ โดยเฉพาะท่านอบูบักรและท่านอุมัร เพราะบรรดาซอฮาบะฮ์และตาบิอีนล้วนรักชอบบุคคลทั้งสอง พวกเขาคือคนประเสริฐสุดแห่งศตวรรษทั้งหลาย"

وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَ يَسُبُّوْنَهُ وَ يُقاَتِلُوْنَهُ

"แต่สำหรับท่านอะลีกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะ ซอฮาบะฮ์และตาบิอีนส่วนมาก ชิงชังท่านอะลี ด่าทอท่านอะลี และสู้รบกับท่านอะลี" 
ดูหนังสือ มินฮาญุซซุนนะฮ์  เล่ม 4 หน้า 145 

คำพูดของอิบนุตัยมียะฮ์นี้ ได้ใส่ร้ายซอฮาบะฮ์และตาบิอีนส่วนมาก ว่า พวกเขามีความชิงชัง ด่าทอ สู้รบกับท่านอะลี ทั้งๆที่ท่านนาบี(ศ)กล่าวกับอาลี(อ.)ว่า "จะไม่มีใครรักเจ้านอกจากมุอ์มิน และจะไม่มีใครชิงชังเจ้านอกจากมุนาฟิก" รายงานโดยมุสลิม

2.ชัยค์ มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้ตำหนิซอฮาบะฮ์ว่า หลงผิด โง่เขลา ชั่วร้าย
หนังสือของเขาชื่อ  มุคตะศ็อร ซีเราะติลรอซูล  หน้าที่  314

ชัยค์ มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ กล่าวถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 33 ว่า
"ชาวอิรักได้กล่าวถึงท่านอุษมานด้วยความไม่ดี พวกเขาได้สนทนาเกี่ยวกับท่านอุษมานด้วยคำพูดที่หยาบคายในที่ประชุมของท่านสะอีด บิน อามิร เขาจึงได้เขียนจดหมายในเรื่องของชาวอิรักส่งไปหาท่านอุษมาน ท่านอุษมานจึงออกคำสั่งกับเขาว่าให้ขับพวกอิรัก(กลุ่มนี้)ไปเมืองชาม เมื่อพวกเขา(ชาวอิรักกลุ่มนี้)เดินทางเข้ามาพบท่านมุอาวียะฮ์(เจ้าเมืองชาม) เขาได้ให้เกียรติพวกอิรัก ต้อนรับพวกเขาและตักเตือนพวกเขา ตัวแทนชาวอิรักได้ตอบต่อมุอาวียะฮ์ด้วยคำพูดที่รุนแรง จากนั้นท่านมุอาวียะฮ์ได้ตักเตือนพวกเขา"

فَتَماَدَوْا فِي غَيِّهِمْ وَجَهاَلَتِهِمْ وَشَرِّهِمْ  فَنَفاَهُمْ مُعاَوِيَّةُ عَنِ الشاَّم ، وَكاَنُوْا عَشَرَة

"ชาวอิรักได้แสดงความเลยเถิดในความหลงผิดของพวกเขา ในความโง่เขลาของพวกเขา และในความชั่วร้ายของพวกเขา ดังนั้นท่านมุอาวียะฮ์จึงเนรเทศพวกเขาออกจากเมืองช่าม พวกเขามีสิบคนคือ กุเมล บิน ซิยาด ,อัลอัชตัร อันนะคออี(คือมาลิก บิน ยะซีด) ,อัลกอมะฮ์ บินก็อยส์ อันนะคออี ,ษาบิต บิน ก็อยส์ อันนะคออี, ญุนดุบ บินซูเฮร อัลอามิรี, (ญุนดุบ บิน กะอับ) อัลอะซะดี, อุรวะฮ์ บิน อัลญุอ์ดิ, (อัมรูว์ บิน อัลหะมั๊ก) อัลคุซาอี, เศาะซ่ออะฮ์ บิน ซูฮาน, น้องชายของเขา เซด บิน ซูฮาน, อิบนุลเกาวาอ์"

ชาวอิรักเหล่านี้ มี ซอฮาบะฮ์อยู่ด้วยสองท่าน

1.  ญุนดุบ บิน กะอับ อัลอะซะดี ถูกพวกช่ามสังหารในสงครามซิฟฟีน   
อัซซะฮะบี กล่าวใน สิยัร อะอ์ลามุน-นุบะลาอ์ เล่ม 3 : 175 อันดับที่ 31

ญุนดุบ อัลอะซะดี นั่นคือญุนดุบ บินอับดุลลอฮ์ เรียกกันว่า ญุนดุบ บินกะอับ อบูอับดุลลอฮ์ อัลอะซะดี ซอฮาบะฮ์ของท่านนบี(ศ) เขารายงานจากท่านนบี(ศ.) จากท่านอะลี(อ.) และท่านซัลมาน(ร.ฏ.)
อิบนุฮะญัร กล่าวใน อัลอิซอบะฮ์ ฟี ตัมยีซิซ-ซอฮาบะฮ์ อันดับที่ 1229 ว่า อิบนุฮิบบานกล่าวว่า ญุนดุบ บินกะอับ อัลอะซะดี เขาคือซอฮาบะฮ์ของท่านนบี (ศ)

2. อัมรูว์ บิน อัลหะมั๊ก ถูกพวกช่ามสังหารในสงครามซิฟฟีน   
อิบนุฮะญัร กล่าวใน ตักรีบ อัตตะฮ์ซีบ เล่ม 1: 420 อันดับที่ 5017

    อัมรูว์ บิน อัลหะมะกิ บินหะบีบ อัลคุซาอี ซอฮาบะฮ์นบี อาศัยที่กูฟะฮ์ ต่อมาที่อียิปต์ ถูกสังหารในสมัยการปกครองของมุอาวียะฮ์
อิบนุฮะญัร กล่าวใน อัลอิซอบะฮ์ ฟี ตัมยีซิซ-ซอฮาบะฮ์ อันดับที่ 5822 ว่า
    อัมรู บินอัลหะมั๊ก อิบนุสสะกันกล่าวว่า เขาคือ ซอฮาบะฮ์นบี
ชัยค์ มุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ ผู้นี้ได้ตำหนิซอฮาบะฮ์นบีถึงสองท่านว่า หลงผิด โง่เขลา และชั่วร้าย
   
    เราจึงขอถามว่า วาฮาบีนิยมไอสิส จะตัดสินอิบนุตัยมียะฮ์ และชัยค์ มุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ อย่างไร
วาฮาบีอ้างว่า  ท่านอบู ซุรอะฮ์ อัลรอซี กล่าวว่า

إذاَ رَأَيْتَ الرّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَداً مِنْ أَصْحاَبِ رَسُوْلِ اللَّه (ص) فاَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيْقٌ

"เมื่อคุณพบเห็นบุคคลใดตำหนิให้ร้ายซอฮาบะฮ์คนหนึ่งคนใดก็ตาม จงรู้เถิดว่าเขาคนนั้นคือ ซินดี๊ก(ผู้ที่สิ้นสภาพจากผู้ศรัทธา)"
ดูหนังสืออัลอิซอบะฮ์ ฟี ตัมยีซิซ-ซอฮาบะฮ์ เล่ม  1 : 22

คำถามคือ : อิบนุตัยมียะฮ์และมุฮัมมัด บินอับดุลวะฮาบ เป็นซินดี๊กมานานแล้ว ทำไมวาฮาบีจึงนับถือศาสนาอิสลามตามแนวทางของ ซินดี๊กสองคนนี้ ???
บรรดาวาฮาบีนิยมไอสิสทั้งหลายกรุณาชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างด้วย
« Last Edit: February 02, 2019, 12:17:10 PM by Surapon Sricharoen »