Author Topic: วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 5  (Read 282 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

January 31, 2019, 11:04:13 PM
Read 282 times

Surapon Sricharoen

  • Administrator
  • ระดับ นักเรียนประถม

  • Offline
  • *****

  • 30
  • คะแนนน้ำใจ:
    +0/-0
    • View Profile
วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 5

หนทางแก้ไขปัญหาฟิตนะฮ์ของวาฮาบี นิยมไอสิส

     อุละมาอ์มุสลิมทุกมัซฮับในโลกอิสลาม รวมทั้งสังคมมุสลิมในประเทศไทย ปัญญาชนมุสลิมทุกกลุ่มควรปรึกษาหารือวางแผนการอย่างเป็นระบบในการรับมือแนวคิดวาฮาบีนิยมไอสิสอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือมองข้ามโดยคิดว่าไม่สำคัญ
     เหตุเพราะคิดแบบนี้มานานจนปัจจุบันวาฮาบีนิยมไอสิสคือปัญหาสำคัญของมุสลิมทุกกลุ่ม บางคนมองเห็นฟิตนะฮ์ของวาฮาบี แต่พูดกับพวกตนเองว่า เราอย่าไปสนใจ อย่าไปเต้นตาม เพราะคนที่พูดแบบนี้ไม่คิดจะรับมือให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ผลคือเยาวชนหนุ่มสาวของเราถูกหลอกลวงไปเป็นวาฮาบีที่ล่อลวงพวกเขาว่า พวกเราคือผู้ตาม “กิตาบและซุนนะฮ์” ตัวจริง ทั้งๆที่พวกวาฮาบีโกหกเอามาอ้าง

หากต้องการแก้ไขปัญหาแนวคิดวาฮาบีนิยมไอสิสอย่างจริงจัง จำเป็นต้องดำเนินตามแผนการนี้

1.จัดทำตำรา ชี้แจงให้มุสลิมเข้าใจแนวคิดวาฮาบีนิยมไอสิสว่าขัดแย้งต่ออุละมาอ์อิสลามโดยส่วนมาก วาฮาบีนำความเสื่อมเสียมาให้กับโลกมุสลิมเช่น พวกไอสิส

2.จัดทำตำรา ตอบโต้ชี้แจงของชุบฮะฮ์ของวาฮาบี ตอบโต้อะกีดะฮ์บาติลของวาฮาบี ต้องค้นคว้าหาตำราวาฮาบีมาให้มุสลิมได้ประจักษ์ว่า วาฮาบีมีทัศนะอย่างไรต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ต่อนาบี(ศ.) ต่อบรรดามุสลิมกลุ่มอื่น

3.ต้องสร้างตำราหลักศรัทธาที่ถูกต้อง ตำราฟิกฮ์ ตำราอัคล๊าก ตะเซาวุฟขึ้นมาแทนที่ตำราวาฮาบี

4.สร้างห้องสมุดตามมุมมัสยิด บาแล ฮูซัยนียะฮ์ แน่นอนในขั้นตอนนี้ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพราะต้องบรรจุหนังสือเข้าไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ

4.ส่งเสริมลูกหลานให้ไปเรียนศาสนาอย่างมีอุดมการณ์รับใช้อิสลาม จนจบหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ เป็นการผลิตผู้รู้นักวิชาการออกมาเพื่อรองรับสังคมที่ขยายตัวตามกาลเวลา สร้างสถาบันสอนศาสนาให้มากขึ้น เพราะถ้าชุมชนไหนรู้จักธาตุแท้ของวาฮาบีนิยมไอสิส เขาก็จะไม่เป็นวาฮาบี

5.สร้างบุคลากรทางศาสนาให้มากขึ้น ให้มีคุณภาพ เช่นต้องมีอิหม่าม มีคอเตบ มุอัซซิน เป็นกรรมการมัสยิดหรือมีส่วนร่วมในองค์กรมุสลิม เพื่อเข้าไปดูแลมัสยิดและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

6.สร้างนักวิชาการสายสามัญ หรือนักวิชาการสายศาสนา เข้าไปสอน ไปบรรยายตามโรงเรียนและมหาลัยต่างๆ เพื่อชี้แจงการใส่ร้ายของวาฮาบีนิยมไอสิสที่มีต่อมุสลิมกลุ่มอื่นอย่างอธรรม

7.ฉกฉวยโอกาศในยุคโซเชี่ยลมีเดีย ช่วยแชร์ข้อมูลภัยของวาฮาบีนิยมไอสิสไปยังกลุ่มไลน์และเฟสบุคห้องต่างๆ ให้พวกเขาได้อ่าน ได้รับรู้

8.พยายามสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มมุสลิมด้วยกัน อย่าให้วาฮาบีนิยมไอสิสเข้ามายุยงในสังคมและชุมชนมุสลิม ให้แตกแยกเพียงเพราะมีความเชื่อต่าง คิดต่าง ทำต่างในเรื่องขนบธรรม วัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม แต่ไปขัดต่อแนวคิดวาฮาบีนิยมไอสิส
« Last Edit: February 02, 2019, 12:16:12 PM by Surapon Sricharoen »