Question for Wahabi Forum กระดานเสวนาวิชาการอิสลาม คำถามสำหรับวาฮาบีย์'

หมวดหมู่ทั่วไป => ตำรา หนังสือ แหล่งความรู้ ทัศนะของวาฮาบี ซุนนี่ และชีอะฮ์ => Topic started by: Surapon Sricharoen on January 31, 2019, 10:54:08 PM

Title: วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 3
Post by: Surapon Sricharoen on January 31, 2019, 10:54:08 PM
วิเคราะห์แนวคิดวาฮาบี ตอนที่ 3

วาฮาบีนิยมไอสิส สกัดกั้นพวกตนไม่หลุดออกจากแนวคิดพวกเขาอย่างไร

1.อุละมาอ์วาฮาบีจะสอนคนของเขาว่า มุสลิมทุกมัซฮับคือ พวกบิดอะฮ์ เดาะลาละฮ์ มุชริก ดังนั้นห้ามคบ ห้ามคุย ห้ามอ่านตำรา ห้ามรับฟังเหตุผล ห้ามพิจารณาหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาด การปิดหูปิดตาอะวามวาฮาบีนี้คือความขี้ขลาด เป็นวิธีเดียวกันกับพวกมุชริกมักกะฮ์ที่ปฏิบัติกับท่านนบีมุฮัมมัด (ศ) มาก่อน

2.สกัดกั้นวาฮาบีระดับธรรมดาไม่ให้เครดิตกับฝ่ายตรงข้าม ด้วยการให้ร้ายป้ายสีมุสลิมฝ่ายอื่นว่า เป็นอะฮ์ลุลบิดอะฮ์ เดาะลาละฮ์ มุชริก ญะฮ์มียะฮ์ มุอัตติละฮ์ เป็นศัตรูต่อเตาฮีด ศัตรูต่อซุนนะฮ์นบี(ศ.) ยัดข้อหาให้เป็นยิว สุดท้ายก็ตักฟีรพี่น้องมุสลิม นี่คืออัตลักษณ์ของวาฮาบีที่รู้กันดีในโลกมุสลิม

3.หากพวกวาฮาบีมีอำนาจมีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ตนอยู่ ก็จะก่อการวิวาท ก่อเรื่องทำร้าย และทำลายฝ่ายตรงข้าม สุดท้ายลงมือสังหารฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่ปัจจุบันคือยุคแห่งอารยธรรม ยุควิชาการ ไม่ใช่ยุคอนารยชน ที่ทารุณ, โหดร้าย, นิยมความรุนแรง นิยมสงคราม เช่นพวกไอสิส เข่นฆ่าผู้คนเหมือนผักเหมือนปลา จนทำให้ชาวโลกชิงชังมุสลิมและอิสลาม

4.แก้ไขตำราอิสลามที่เป็นมรดกอ้างอิง เพื่อให้เข้ากับอะกีดะฮ์ของตน เช่นหนังสือ ชื่อ อัลอัซการ อิหม่ามนะวาวี กล่าวว่า หัวข้อเรื่อง การไปซิยาเราะฮ์ "กุโบร์" ของท่านรอซูลุ (ศ) / พวกวาฮาบีแก้ไขใหม่และพิมพ์ใหม่เป็น / หัวข้อเรื่อง การไปซิยาเราะฮ์ "มัสยิด" ของท่านรอซูล (ศ)